Jesus Kristus, Guds Søn, Din Frelser!
Dette er illustreret bibelstudie nr 215

Jesus på et kors og en åben bibel
undersøg altid det du hører ud fra biblen
eu-flaget - loven om søndagshelligholdelse

søndagen bruges nu på mange forskellige måder
mange eksperimenterer med narkotiske stoffer
du skal følge dnb - det ny babylon
millioner helligholder solens dag
finanskrisen - penge
nu var der ikke mere gevinst hver gang
dnb-s plan virker - alle kan købes for penge
der er en stor fare for at gå bankerot - eu flaget
nogle begynder at rette blikket mod Jesus
men det ønsker dnb ikke
der står skrevet - mange henvisninger til biblen
mange bliver ført vild