Hvad taler du om? Jesus, Guds Søn!
Dette er illustreret bibelstudie nr 210

Jesus på korset og den åbne Bibel er de to ting vi taler mest om her på bibel-skolen, lad os derfor se på nogle af de vers der taler om disse ting
2thes 2,9 her er tale om både Jesu og biblens modstander

åb 13,14-15 djævlen er den der forfører alle de der ikke bruger deres bibel
apg 17,11 her var nogle oprigtige - nogle åndelige, som virkelig undersøgte det der blev sagt
matt 25,7-10 nogle af pigerne havde ingen kendskab til det de troede på eller det der står i biblen
ordsp 1,23-27 de ville ikke høre hvad Herren havde at sige til dem - derfor ville Herren ikke høre dem da de råbte til ham om hjælp ordsp 1,28-31
det var næsten som i noas dage matt 24,37-39 de ville heller ikke høre
vi kan læse om de samme ting i lukas kap 17, 26-30
mange stiller ligesom djævlen et spørgsmål om Jesus virkelig er Guds søn luk 4,3
djævlen troede at han kunne købe Jesu troskab ligesom han i dag køber mange kristnes troskab luk 4,5 - men selv om djævlen tilbyder de åndelige alverdens riger står de alligevel fast ved Jesu side og henviser til biblens ord - der står skrevet