Søg visdom hos Herren, Skaberen!
Dette er illustreret bibelstudie nr 195

Når vi ser på biblens profetier er det godt for os at huske på hvad der står i 1kor 2,6-8  om hvor vi kan finde den visdom der er behov for.
Wycliff var en meget oprigtig person, men nogle af hans historiske fortolkninger er ikke i overensstemmelse med biblen. Se feks matt 6,24 og 2kor 6,14

Biblen blev først skrevet på papyrus for at vi i dag kan have glæde af de ting der sket for mange år siden.
forskellige aviser, har ofte meget forskellige tekster om de samme begivenheder.
dan 7,7 det fjerde dyr havde 10 horn
dan 7,24 mange siger at der her er tale om kongeriger, men de forskellige historikere er meget uenige om hvilke riger
åb 8,8 et stort bjerg - hvad er det?
åb 9,14 floden eufrat er nævnt 30 gange i biblen, se efter om de alle er symbolske
jer 5,4 vi er alle tåblige når vi bruger historien og fantasien i stedet for biblen