Biblen KAN fortolke alle profetierne!
Dette er illustreret bibelstudie nr 194

Der er mange profetier - forudsigelser i biblen. En bibelgransker har sagt at hver gang du har fire kapitler har du også en profeti. Nogle trossamfund har nærmest specialiseret sig i at studere og bruge profetier, men de fleste bruger ikke biblen, som deres grundlag og derfor er fortolkningen af de fleste profetier meget ubibelske og derfor meget utroværdige. Det er kun i biblen at vi kan finde sandheden om de forskellige profetier.

der er mange historiske steder, som fortæller om fortiden, men dem kan vi ikke bruge når vi ønsker at forstå en af biblens profetier. Biblen er den eneste bog vi kan bruge når vi ønsker sandheden. I kol 2,8 får vi at vide at vi skal passe på, at vi ikke bliver bedraget.
joh 16,13 her siger Jesus at vi kun har en mulighed
jer 29,13 og amos 3,7 søg Herren af hele dit hjerte
du skal altid se på helheden og ikke kun på en lille del af et billede, det samme er også vigtig når det er biblen du studerer, du skal have alle de vers der taler om det samme med, for at kunne se helheden