Pas på, du bliver overvåget.
Dette er illustreret bibelstudie nr 190

 Danmark ønskede at få nogle forbehold om overvågning og penge, da der skulle stemmes om at være med i ef. Men resultatet er at vi i dag er meget mere overvåget en før. Det verdensomspændende overvågnings net echelon overvåger os alle uden at spørge om lov. Echelon har adskillige sattalitter, som kun nogle ganske få har kendskab til, men over 50.000 ansatte i echelon

undersøger ved hjælp af forskellige avangeserede programmer, alle e-mails og andre ting computeren bruges til. Echelon har aflytnings kupler og antenner mange forskellige steder, og aflytter telefoner og andre ting uden at spørge om lov, selv om en stor del af disse ting er meget personlige. Dnb ved efter al sandsynlighed mere om dig end du ved om dig selv. Som feks din dna profil, dine konti i banken, dine kassestrimler fra supermarkedet, din lægejournal og mange, mange andre personlige oplysninger.
en af de ting du måske allerede har fået er et meget lille mikrochip der sammen med en vacanation bliver sprøjtet ind, således at dnb gennem dette mikrochip på nogle måder kan styre dig, hvis de ønsker det ligesom de hunde og katte der allerede for flere år siden fik et sådan mikrochip for at blive hjemme i deres egen have. Før i tiden brugte man hjernevask, men et mikrochip er mange gange mere effektivt.  Nu spørger du så om, hvordan kan disse ting lade sig gøre? Det kan det fordi du ikke rigtig tror på det, derfor er du ikke på vagt over for det.
om kort tid vil en registrering blive nødvendig for at få det daglige brød, hvis ikke du ved hvad denne registrering består af, vil  du næsten ubevist tage den, det er det der i biblen kaldes dyrets mærke

Filens navn på egen server - pc Hvor på egen server?
kip - kipp - hans
Hvor ligger filen på egen pc? Hvor ligger filen på eget internet sted?
wmv-190.wmv

kip/you-tybe/5001
kipp/alle/5001

alle/5001 -.com/you-tube/film161-190/
Filens navn på youtube Hvor ligger filen på youtube? Filmens nr. Overskrift (SKAL være ens på com og youtube)
film-190.wmv derstårskrevet
tvskolen14
190 Du bliver overvåget uden du ved det
Filmens første billede Filmens andet billede Filmens tredje billede
danmarks 4 forbehold I eu eruen var en af dem - bill af ero overvågning var et andet -bill af overvågning