Hvor står det?
Dette er illustreret bibelstudie nr 187

Når du hører nogen fortælle om noget de siger står i biblen skal du altid spørge om, hvor det står således at du selv kan undersøge det. rigtig mange af dem der taler fra talestolen i de forskellige menigheder  læser ikke det der står, men det de ønsker der skal stå - Jesus advarede os mod disse falske lærere og falske profeter, de er som ulve i fåreklæder - menighedens medlemmer undersøger ikke det der bliver sagt og bliver derfor ført vild.

det ny babylon er som en edderkop der spinder et stort spind af løgne og bedrag for at fange alle de af menighedens medlemmer der ikke selv undersøger det der bliver sagt. 
eu der er en del af dnb - det ny babylon har på væsentlige punkter ændret på den grundlæggende kristne tro. - dette er feks sket ved at ændre kalenderen, således at mandag nu er den første dag i ugen.  biblen siger meget klart at Jesus opstod den første dag i ugen.
i nogle lande er søndag stadig den første dag i ugen, men ikke i eu - denne ændring skete fra januar 1973