Fodtvætning er en meget vigtig ting!
Dette er illustreret bibelstudie nr 184

Når en eller anden, uanset hvem det er feks mig, din præst eller en hvilken som helst anden, der ønsker at fortælle dig et eller andet om et bibelsk emne, skal du altid spørge om, hvor det står og så tage din Bibel, som du jo altid har med uanset hvor du er, se i din bibel om det der bliver sagt er i overensstemmelse med Guds ord. Der er mange også nogle fra dit trossamfund der forkynder et falsk – et ubibelsk budskab, de er falske lærere og  falske profeter, de er ulve i fåreklæder.
Læs i din egen Bibel følgende vers matt 24,23-24 + matt 7,15 + ez 3,17 + apg 17,11

Lad mig her spørge, hvordan holder i nadver i din menighed?
Har man fodtvætning først? Hvis ikke så se hvad Biblen siger om det 1kor 11,27
Læs også versene joh 13,6 og 8
Viser du at du kender Jesus? Matt 10,32? Hvis ikke så læs matt 10,33!
joh 13,8 og lad mig stille dig et alvorligt spørgsmål, kunne du tænke dig et liv uden Jesus? Det er der nogle, som ønsker åb 3,20
Læs også joh 13,14-15 og følg dette forbillede.