tHelbredelse - healing og lignende
Dette er illustreret bibelstudie nr 183

Dette studie er specielt om helbredelse. Der er i dag mange kristne menigheder og mange kristne personer, som helbreder i Guds navn. Der er personer, som holder offentlige helbredelses møder, der er menigheder, som holder specielle helbredelses møder og i en del menigheder er salvelse og helbredelse en del af gudstjenesten, alt sammen foregår det i Guds navn! Og mange millioner jubler over deres mirakuløse helbredelse. Der er mange af disse helbredere, som har en klinik eller et andet sted feks i deres hjem, hvorfra de foretager healing, uddrivelse af onde ånder og mange andre lignende ting, alt sammen i Guds navn. Millioner strømmer til disse mirakelsteder og de priser healeren – helbrederen for hans eller hendes helbredelse. INGEN  AF  DISSE  MANGE  bekymrer sig om hvad Guds ord siger om denne form for healing – helbredelser – uddrivning af onde ånder og lignende. Men lad os se hvad Gud – Jesus siger om dette,
v21  Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.v22  Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Matt 7,21 og 22

Her har vi Jesu omtale af disse helbredere, jubler han over disse helbredelser?
Priser han Herren for disse helbredelser og djævleuddrivelser?
Bestemt NEJ, hvorfor ikke?
Læs selv Jesu ord, hvad han siger

Matt 7,23  Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Det kan ikke siges på en bedre måde end Jesus Kristus, Guds Søn siger det her. – bort fra mig, det er ikke den herre, der har skabt Himlen, Jorden og mennesket der har helbredt disse mennesker, DET  ER  DJÆVLEN

En helbredelse fra den Herre der skabte mennesket, en helbredelse fra Jesus Guds søn, foregår på en hel anden måde, dette kan du læse om mange steder i din bibel. En af de ting du skal lægge mærke til er at Djævlen helbreder UDEN betingelser, Herren – Jesus stiller betingelser, som den person der helbredelse skal opfylde for at blive helbredt.
Læs selv i din egen Bibel følgende vers Matt 18,20 + matt 6,33 + 1joh 3,22 og bed altid om at det er Den Herre der har skabt himlen, jorden og menneskets vilje der skal ske!