Lær at bede på den rigtige måde!
Dette er illustreret bibelstudie nr 182
JA, vi kan bede på en forkert måde
Matt 6,5 Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.
Luk 18,11 Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér.

Luk 11,1 Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: "Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det."
Matt 7,22 -23 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!
Jak 4,3 eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.
1Joh 3,22 og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham.
1Tim 2,2 bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.
Ordsp 28,9 Når nogen lukker ørerne for belæring, vækker endog hans bøn afsky.
Sl 136,2 Tak gudernes Gud, hans trofasthed varer til evig tid.