Husk at sige Gud tak.
Dette er illustreret bibelstudie nr 180
Vi kan bede om både åndelige og timelige ting, men der er en meget stor forskel på, hvordan vi bør bede.
Hebr 11,6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.
Luk 11,1 Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: "Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det."
Matt 6,6-13 Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.  Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.  Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,  komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;  giv os i dag vort daglige brød,  og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.