Bøn er sjælens åndedræt. 2 af 6
Dette er illustreret bibelstudie nr 179

Du kan få åndelig hjælp ved at bede til Herren om det, men de fleste beder mere om timelig hjælp end om åndelig hjælp – dette er både når du beder for dig selv og din familie, men det gælder også når du beder for dine venner og andre – eller er der forskel på at bede om timelige og åndelige ting? JA, det er der nogle helt klare regler for.

Når det er en åndelig hjælp om at åbne egne eller andres øjne og forståelse for Guds ord, så kan du bede for alle, uden nogen som helst undtagelse, men når det er timelige ting, penge, et nyt hus eller en ny bil, helbredelse fra en alvorlig sygdom, da er der nogle meget alvorlige betingelser der skal være opfyldt – en bøn om åndelig hjælp skal komme til udtryk i at du fortæller andre om Jesus. Det kommer til udtruk i at du altid har din bibel med, uanset hvor du end er eller uanset hvor du end befinder dig
Matt 6,5-15 Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.  Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.  Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.   Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,  komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;  giv os i dag vort daglige brød,  og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,  og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.  Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Hvor længe er det siden at du har bedt denne bøn sidst ?
det er en bøn du bør bede hver eneste dag!