Bed I tro og Herren vil besvare din bøn! 2 af 6
Dette er illustreret bibelstudie nr 178
Bøn er en af de vigtigtigste ting i vort liv
Matt 7,7-11 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
  For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.  Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød,  eller give ham en slange, når han beder om en fisk?  Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Jer 7,16 Du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage og bøn for dem eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig.
Jer 14,10 Dette siger Herren om folket her: Se, hvor de elsker at strejfe om, de sparer ikke deres fødder! Men Herren glæder sig ikke over dem; han husker deres skyld og straffer deres synd.

Jer 14,11-15 Herren sagde til mig: "Du må ikke bede om lykke for dette folk.  Når de faster, hører jeg ikke deres klage, og når de bringer brændofre og afgrødeofre, tager jeg ikke mod dem; men jeg vil tilintetgøre dem med sværd, sult og pest."  Jeg sagde: "Ak, Gud Herre! Profeterne fortæller dem, at de ikke skal frygte for sværd, og at sult ikke vil ramme dem, fordi du vil give dem tryghed og fred på dette sted."  Men Herren sagde til mig: "Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer."  Derfor siger Herren mod profeterne, der profeterer i mit navn, skønt jeg ikke har sendt dem, og som siger, at sværd og sult ikke vil ramme dette land: Ved sværd og sult skal den slags profeter omkomme!
Matt 6,10 komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;