Det Ny Babylon! 7 af 7
Dette er illustreret bibelstudie nr 177
Guds ord er det eneste vi kan stole på og have tillid til
sal 121,1-8 Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?
  Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.   Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn.  Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke.  Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side.  Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten.   Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv.  Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. 

5Mos 30,15-20 Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken.  Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.  Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem,  så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.
Jos 24,15 Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren."
Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Ef 2,8-13 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.  Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.  For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os.   Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem der har en legemlig omskærelse, gjort med hænder  - husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden.  Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær.