tDet Ny Babylon! 2 af 7
Dette er illustreret bibelstudie nr 172

De ubehagelige sandheder er altid ilde hørt og derfor er der millioner af kristne og andre som ikke ønsker at høre sandheden feks om hvordan de er blevet bedraget med hensyn til den dag de helligholder 2mos 20,11 og med skabelsen i seks dage, det er så simpel at selv små børn kan forstå det, men mange millioner af kristne er stadig ikke klar over at der også i joh 3,16 er en betingelse, som skal opfyldes for at af nåde blive frelst.  

global opvarmning, world trade center, Berlinmuren og mange, mange andre ting styres ikke af hverken religion eller politik, men ene og alene af penge. Mange tror ikke på hverken djævlen eller det ny babylon og netop derfor bliver de bedraget