De der virkelig tror på Herren og på Jesus!
Dette er illustreret bibelstudie nr 170

De troende, det vil sige dem der tror på skaberen Herren den Almægtige og dermed også på skabelsesberetningen på seks dage, således som det er beskrevet i biblen, de tror også på at Herren hvilede og velsignede den syvende dag, ligesom de tror på at døden er som en søvn vi alle en dag skal vågne op fra, hele jordens befolkning kan opdeles i to meget store grupper med mange undergrupper matt 25,31-32 + åb 3,17

mange ved ikke hvad de i virkeligheden tror på, men de mener ikke at det er nødvendig at finde ud af det åb 3,15-17 + matt 7,22-23 vi siger at vi tror på Jesus, men vore gerninger – frugter viser noget andet – matt 25,34-36 og matt 25, 41-43 bemærk hvad det er at Jesus siger til dem Jeg kender dig ikke, gå væk fra mig – se på gerningerne – frugterne matt 7,16-20 de åndelige mener at de er fattige 1joh 2,3-5