Landet med religionsfrihed.
Dette er illustreret bibelstudie nr 163

Usa der er blevet kaldt religionernes friheds land har gennem mange år arbejdet på at omgå landets grundlov eller at sætte den helt ud af kraft på dette område. Mange mener at det vil være en hel utænkelig ting at ændre den i biblen givne syvende dag til den første dag som helligdag, men alligevel er det sket i en sådan grad at langt det største flertal i usa helligholder søndagen og ikke den dag biblen foreskriver

 Dette er bestemt ikke noget de mange millioner jøder der bor i usa er glade for da de jo følger biblen ved at helligholde den syvende dag og sagen bliver endnu mere kompliceret ved at det i meget stor udstrækning er jøder der styrer økonomien i usa
en lov om helligholdelse af søndag vil derfor i usa vække meget modstand ikke kun fra jøderne, men også fra mange millioner andre som feks muslimerne
på verdensplan er der heller ikke et flertal for en søndagslovgivning både kina og rusland  vil være imod, men alligevel vil den komme dan 7,25 og dan 8,25 viser dette
1tim 6,15 + åb 13,3 + åb 13,6-7 og åb 13,16-17 viser også dette