Lovløshed - Lovløshedens menneske.

Dette er illustreret bibelstudie nr 159   

Lovløshedens menneske arbejder på at føre så mange som muligt vild 2thess 2,3-4
Herren siger at det ikke er ham der har sendt dem jer 29,8-9
profeterne profeterer løgn, siger Herren den almægtige jer 14,14
det er ikke mig, siger Herren der har sendt dem jer 23,21-22

2thess 2,3-4 de verdslige ophøjer sig selv
mange taler store ord dan 7,8
det ny babylon - lovløshedens menneske, blive dræbt på grund af de store ord
åb 20,1-2 dragen bliver bundet til jorden i 1000 år
åb 20,13-15 de der ikke er indskrevet i livets bog
læs 1mos 3,1 og 1 pet 5,8 om djævlen - der  gennem det ny babylon vil forføre hele jordens befolkning åb 12,3