Hvad eller hvem er en kristen?

Dette er illustreret bibelstudie nr 157    

Hvem er en kristen? Hvad er kendetegnet på en kristen, mange millioner kalder sig kristne, men er det bestemt ikke.  En kristen er en der tror på Herren som skaber af himlen og jorden og på Jesu som Guds søn og vor frelser. Ved at se på om vedkommende tror på skabelsen i seks dage vil over halvdelen falde fra, de tror ikke på biblens skabelsesberetning.
i matt 25,31-32 er der tale om to forskellige grupper fårene og bukkene

i åb 3,15-16 er der nogle som Jesus vil udspy af sin mund - han brækker sig over dem, selv om de siger at de er oprigtige kristne der kender skriften.
i matt 7,22-23 er der også nogle som mener at de er kristne, men dem kender Jesus heller ikke
fårene, de åndelige - de oprigtige matt 25,34-36
bukkene er dem der ikke har opfyldt frelses betingelserne
matt 7,16-20 de kan kendes på den måde de lever deres liv på - deres frugter
1joh 2,3-5 mange er løgnere de har ikke frugt der viser deres tro
fårene er den åndelige gruppe der har undersøgt deres tro