Hvad tror du, at meditation er?

Dette er illustreret bibelstudie nr 155    

Der er mange forskellige trossamfund og grupper, som siger at de tror på Jesus og på Biblens ord, men når man undersøger det nærmere viser det sig at dette ikke er rigtig. To af de største siger at de slet ikke har noget med religion at gøre, men når man undersøger deres lære og den måde de arbejder på er det lysende klart at det er deres religiøse tilhørsforhold der er det alt afgørende. Gennem Det Ny Babylon har den gamle slange, djævlen bedraget langt over en MILLIARD personer, hvoraf en meget stor del siger at de er kristne. Djævlen påvirker dem på en sådan måde at de tror at det er noget godt og positivt at meditere til en af de mange hinduistiske guder. Mange millioner er daglig villig til nærmest at øve vold mod deres legeme for at udføre de øvelser deres yoga leder (gud) har bestemt at de skal udføre for at komme nærmere deres egen guddommelighed
Andre såkaldte kristne grupper og trossamfund bedrager millioner af mennesker ved at sige at de kan tale med de døde