Herren har givet os den bedste føde!

Dette er illustreret bibelstudie nr 152