Kommentarer til Daniels bog!   

Dette er illustreret bibelstudie nr 142

 Denne film er en brugervejledning af daniels bog. Først ser du en indholdsfortegnelse af de forskellige kapitler, når du klikker på en af kapitlerne kommer du ind til en oversigt over de vers der er i dette kapitel – her kan du klikke på et bestemt vers og se en kommentar til dette vers.
der er også en mulighed for at søge på bestemte ord, hvilket giver en lang række af henvisninger til det søgte ord eller sætning – klik på et af de fundne steder og du kan se en hel artikel om versets indhold