Dette er måske den sidste advarsel du får.

Dette er illustreret bibelstudie nr 138    

den sidste advarsel
åb 14,6-7 er den alvorligste tekst i hele biblen
åb 14,6-7 det evige evangelie - sandheder forkyndes for hele jordens befolkning -
den undersøgende dom -
tilbed skaberen og ikke skabninger

bill af en åben bibel - bill af den undersøgende dom - bill af skabelsen
åb 14,8 den anden engel - babylon er faldet - den tro der ikke er bygget på klippen Kristus er babylon - før i tiden var det biblen og biblen alene
åb 14,9-10 advarsel om at tilbede dyret - du skal vide hvad dyret er for at du kan være på vagt over for det - du skal vide hvad dyrets mærke er for at kunne undgå at tage det
åb 14,11 de der tilbeder dyret er dem der ikke har valgt Jesus
jer 21,8 alle vil få en mulighed for at kende livets vej og dødens vej
åb 1,3 en speciel velsignelse ved at læse og studere åb-bog
kol 2,8 pas på at der ikke er nogen som fanger dig i overleveringer
jer 17,5 forbandet er de der tror på mennesker og viger fra Herren
joh 16,13 helligånden leder til hele sandheden