Biblen er det eneste sted vi kan finde sandheden!

Dette er illustreret bibelstudie nr 137    

 den sidste advarsel – åb kap 14
dette studie er fra sandhedens stemme, men det er ikke et meget dybdegående studie, men ment som en appetitvækker, til at du selv studerer det meget mere grundigt
billede af en åben bibel, det er altid biblen at vi skal bruge, her i åb kap 14 kan vi læse om det sande evangeliums forkyndelse. Her i kap 14 kan vi også læse om den undersøgende dom, so hele jordens befolkning, uanset hvem eller hvad de er skal gennem, for at stå til regnskab for den måde hver enkelt har brugt de evner Herren har givet dem og de muligheder de har haft.

en meget væsentlig ting er at vi også her i åb kap 14 skal tænke på Herren, som himlen og jordens skaber.  Jesus døde ikke på golgatas kors for en videre udvikling af et eller andet dyr, men for mennesker der er skabt af Gud i Guds billede. Åb 14,8 fortæller os også at der vil komme mange falske profeter åb 14,9-11 advarer os mod dyrets mærke og de konsekvenser der er ved at tage det.
alle, uden nogen som helst form for begrænsning, vil få mindst en mulighed for at få kendskab til konsekvenserne ved ikke at følge Herrens ord, men det er langt fra alle der ønsker at høre dette sidste advarselsbudskab.
åb bog er den eneste bog i hele biblen, der er en speciel velsignelse ved at studere, læse, høre og følge åb 1,3 – her er der også tale om de falske profeter, som Paulus advarede os imod kol 2,8 –
vi skal ikke – kan ikke tro på mennesker, præster eller andre når det gælder vor frelse jer 17,5 –
vi skal altid bede om Guds Hellige ånd til at lede os til hele sandheden joh 16,13.