Det Ny Jerusalem.     

Dette er illustreret bibelstudie nr 136

Det ny jerusalem
alle Guds velsignelser og bønnesvar gives på betingelser, som vi kan og skal opfylde
der er mange millioner der siger at de tror på Jesus og derfor mener de at de bliver frelst, men når man ser på hvordan de lever i forhold til Jesu ord, biblen og Guds lov, er det meget klart at de ikke har en tro der kan frelse dem

i min barndom var det således at hvis jeg ville have lommepenge, så var der et eller andet arbejde, som skulle udføres. Hente brænde til kakkelovnen eller en opvask, der var betingelser der skulle opfyldes, således er det også i Guds frelsesplan, der er betingelser, som skal opfyldes. Mange bruger john 3,16 som en sikker vej til frelse, men her er også betingelser der skal opfyldes, selv om de fleste ikke mener det.
matt 10,32 siger at vi skal vise at vi har valgt Jesus, i vers 33 siges der hvad der sker med dem der ikke viser at de har valgt Jesus. Selv om vi er forskellige og bestemt ikke har de samme evner og dermed heller ikke de samme muligheder, skal vi alligevel gøre det vi kan med de evner vi har, dette gælder også de rige og de kendte. Alt efter hvilken menighed man tilhører og kommer i er der meget stor forskel på hvordan ledelsen ser på dette.
1joh 2,3 vi kan og skal vise at det er Jesus vi tilhører ved at holde Guds bud, det er den bedste måde vi kan vise andre at vi tror på Jesus matt 10,32 hvis ikke vi gør det så matt 10,33 – i matt 7,22 er der mange som siger at de kender Jesus og at de tror på ham, men Jesus siger om dem, at de begår lovbrud matt 7,23. herren siger at vi skal vælge livet og ikke døden 5mos30,15