Det er penge der styrer alt I denne verden!

Dette er illustreret bibelstudie nr 135    

penge er denne verdens gud matt 6,24
Dette studie her er fra sandhedens stemme – dette er ikke et meget grundigt studie
2thess 2,9-11 lovløskedens menneske vil føre mange vild fordi de ikke har taget imod sandheden

ordsp 1,22 hvor længe vi i elske løgn og bedrag
ordsp 1,28-30 Herren vil ikke svare på deres bønner fordi de ikke ville høre
luk 12,52-53 sandheden er ilde hørt og volder ofte splid
åb 13,16-17 dyrets mærke er et nej til Jesus
åb 13,18 visdom fra Herren for at kunne forstå disse ting
åb 13,7-8 alle der ikke grundigt har studeret deres tro vil blive ført vild
åb 13,9
matt 8,34 Jesus banker på alle menneskers dør, men der er nogle som beder ham forlade dem
åb 13,3-4 dragen kommer med list og løgn og bedrag