Treenigheden!         

Dette er illustreret bibelstudie nr 132

treenigheden - bill af en kirke
i ordbogen står der om treenigheden at det er tre i guddommen
i lexikonet står der at der er tre personer i den kristne lære - tro
der er over 40.000 henvisninger til treenigheden på nettet
i biblen kan du ikke finde ordet treenighed et eneste sted
i nogle kristne trossamfund er treenighedslæren en meget vigtig del af deres tro

vi skal lige som ved et puslespil bruge alle brikkerne for at finde sandheden
abraham, isak og jakob - faderen, sønnen og helligånden
matt 28,19 døb dem i faderen, sønnens og helligåndens navn, alle tre er nødvendig for at have en helhed
måske er en forkert opfattelse af dette emne årsag til de mange tomme stole i kirken matt 28,19-20 det er grundlaget for al sjælevindende arbejde
nogle steder er jomfru maria en del af treenigheden, tre personer kan også danne en treenighed - den katolske kirkes treenighed, - biblens lære om treenighed
es 42,9 og mark 13,32 - luk 19,10 og luk 19,17-18 - joh 14,26 og joh 16,7