Spiritisme og det okulte - Hvid Magi

Dette er illustreret bibelstudie nr 131          

spiritisme - helbredelser - det okkulte
Dette studie her er fra sandhedens stemme – dette er ikke et meget grundigt studie
matt 7,22-23 vi kan helbrede og uddrive onde ånder - men hvad siger Jesus om dem
jer 27,15 Herren siger at han ikke har sendt dem
5mos 18,14 du skal ikke lytte til helbredere
åb 13,14 mange vil blive ført vild, specielt på grund af helbredelser og tegn
matt 8,3-4 Jesus helbredte på en anden måde - mange holder helbredelses møder
matt 9,30 der er ingen der må vide det, Jesus ønskede ikke offentlighedens anderkendelse
mark 1,42 og luk 5,13-14