Fortæld andre om Jesus!       

Dette er illustreret bibelstudie nr 125

Jesus svarede altid ud fra biblen
Dette studie her er fra sandhedens stemme - dette er ikke et dybdegående studie
matt 3,15 Jesu dåb I Jordan floden, før han blev fristet af djævlen
matt 4,10 sig til djævlen at han skal gå bort - der står skrevet

matt 9,15 brudgommen kommer
matt 11,4 fortæld andre om Jesus
matt 14,16 giv andre af den åndelige føde
matt 18,22 tilgiv hinanden
matt 19,18 du  skal altid følge Guds bud
matt 19,26 alt er muligt for Gud, derfor skal du bede ham om hjælp I enhver sitiuation
matt 20,22 bed
matt 21,16 tænk over det
matt 21,24 hvem siger du at Jesus er
matt 22,29 vi kommer på vildspor hvis ikke vi undersøger vor tro
matt 26,64 Jesus kommer i himlens skyer, som konge
matt 27,11 Jesus er kongen