Hvad med Israel?          

Dette er illustreret bibelstudie nr 124

hvad med israel - hvad skal - vil der ske med israel - israelere og jøder er ikke det samme - ikke alle israelere er jøder

er jøderne stadig Guds udvalgte folk -
2mos 20,6 hvis så . . . . . .der er betingelser
5mos 30,15 livets og ulykkens vej
den gamle pagt - de to afdelinger - det hellige og det alder helligste
tempeltjenesten - ypperstepræsten og lysestagerne
ez 11,20 der er altid betingelser vi skal opfylde for at Herren kan velsigne os
mark 15,13 korsfæst ham, råbet kom fra den skare der sagde at de troede på ham
luk 13,34 Jesus forsøgte at få jøderne og israelitterne tilbage, men de ville ikke og ødelæggelser og katastrofer bliver resultatet - jorden lægges øde - naturkatastrofer fordi es 24,5-6 vi har overtrådt Guds lov og pagt - men det er ikke kun israel og jøderne der har det vi er alle skyldige, derfor skal vi følge den ny pagt 1kor 11,25