Sammellign ALLE vers I det samme emne med hinanden! -
Studer Guds Ord

Dette er illustreret bibelstudie nr 121     

Dette studie her er fra sandhedens stemme - dette er ikke et meget dybdegående studie
hvad står der skrevet -
henvis altid til biblen
matt 4,4 vi skal ikke leve af brød alene
kol 2,8 vi bliver hele tiden udsat for bedrag,
men i dan 2,27-28 der er en Gud i himlen, som kan besvare vore spørgsmål - neh 8,8 vi skal læse fra biblen og fortælle andre hvad der står skrevet -
sal 146,3 vi skal ikke bygge vor tro på menneskers ord men på Guds ord
jer 14,14 profeterne profeterer løgn,
apg 17,11 undersøg hele din tro ud fra biblen,
jer 29,13 søg Herren af hele dit hjerte