Der står skrevet.              

Dette er illustreret bibelstudie nr 120

Billede af svaner - der står skrevet - vi skal altid ud fra biblen undersøge om det der bliver sagt er i harmoni med biblens lære
Dette studie her er fra sandhedens stemme - dette er ikke et meget dybdegående studie
bill af en ugle -joh 3,16 er et af de mest kendte vers i biblen, men flertallet glemmer at der i joh 3,16 er en betingelse der skal opfyldes for at få et evigt liv

i efes 2,8-10 siges der at vi frelses af nåde og ikke ved gerninger, MEN det er ud fra vore gerning at vi dømmes - det er vore gerninger der i dommen afgør om vi bliver frelst af nåde, det der bliver set på er hvordan vi har brugt de evner Gud har givet os
john 3,16 og ef 2,8-10 er måske de to mest misforståede vers i hele biblen
dan 7,25-26 den undersøgende dom, hvor alle - hele jordens befolkning skal have deres sag afgjort
det ny babylon taler store ord, men daniel får i dan 12,4 at vide, at han
 skal skjule ordene - sandheden indtil den sidste tid - de ugudelige, dvs de der ikke grundigt ud fra biblen har undersøgt deres tro, kan ikke forstå, den sidste tid
men de der har studeret - de åndelige kan forstå den sidste tid
åb 1,3 der er en speciel velsignelse ved at studere åb bog, amos 8,11-12 mange vil søge uden at finde
i dag 2013 er der stadig en mulighed for at studere, åb 3,20 Jesus banker i dag på vore hjertes dør og ønsker at komme ind i vore hjerter og sind, matt 25,8-10 nogle af brudepigerne havde virkelig grundigt undersøgt deres tro