Tårnene væltede ikke, men faldt sammen 4 af 7

Dette er illustreret bibelstudie nr 116     

wtc var usa-s nye symbol på magt
Dette studie er fra sandhedens stemme
de fire flyes passagerliste viser at der var forholdsvis få passagerer med de fire fly
to af de fire fly fløj ind i de to tårne, men både elevatorer, telefoner, internet og mange andre ting virkede efter at tårnene var blevet ramt, kontor personalet fik at vide at der ikke var nogen fare, de skulle derfor blot fortsætte med at arbejde, der var ingen grund til uro, selv de kontorer der var over det sted flyet havde ramt fik at vide at de roligt kunne fortsætte deres arbejde
der havde i 1975 været en meget kraftig brand, i et af tårnene alle mente derfor at alt var under kontrol

I 1993 var en bombe på over seks tons blevet sprængt i et af tårnenes kælder uden at der var sket nævneværdige skader
en væsentlig ting at bemærke er at tårnene IKKE væltede, men sank sammen som ved en kontrolleret sprængning
ved kontrollerede sprængninger af bygninger falder de sammen, de væltede ikke - wtc sank sammen
tårnene væltede ikke men faldt sammen
tårnene faldt lodret ned - plan over tårnene
bygning 7 indeholdt alle bilagene over budgettet der  var overskredet med mange milliarder dollars
bygning 7 - denne bygning faldt også sammen,  den væltede ikke
plan over tårnene
brand i en anden tårn 1988
brand i et hotel 1970
en brand 2004
og en anden 2005
og en i 1991, men ingen af disse bygninger havde en så stærk konstruktion, som wtc - alligevel blev de stående, de væltede ikke - de faldt heller ikke sammen