Det kan ske!  6 af 6            
Mange vil søge Gud uden at finde Ham!

Dette er illustreret bibelstudie nr 111

Jesus sagde I luk 21,25-26 at der ville ske så frygtelige ting I den sidste tid at vi vil blive rådvilde, ængstelige, ja, der vil endog være nogle som dør af skræk.
De sand forkyndere, forkynder ligesom Johannes, Jesus og apostlene et budskab om omvendelse mark 1,15 og matt 3,7 apg 8,22 men det er der ingen der ønsker at høre dette sande budskab, men mange, endog rigtig mange millioner ønsker at høre det falske frelses budskab der er meget mere behagelig og tilfredsstiller I langt højere grad selvet -

I 2mos 20,11 siges det meget klart at himlen og jorden blev skabt på seks dage og at Herren hvilede den syvende dag -
2kor 5,10 fortæller meget klart at vi alle skal frem for Guds domstol I den undersøgende dom, men flertallet tror ikke på disse bibelske budskaber, flertallet ønsker et budskab der tilfredsstiller selvet og ikke kræver af dem at de skal ændre kurs - nogle vil bruge jonas 3,8-10 om søndagsloven og åb 14,9-10 om registreringen, men kun nogle få har virkelig undersøgt hvad det er der står matt 25,8 og amos 8,11-12 fortæller at mange vil søge uden at finde - det er nu for sent luk 8,18 kan sammenlignes med kejserens nye klæder - krig og alle former for ulykker og katastrofer vil forårsage at flere og flere vil spørge sig selv om hvem der kan bestå for Menneskesønnen når han kommer i himlens skyer
Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: "Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?" Åb 6,15-17