Nogle vil dø af skræk.  5 af 6

Dette er illustreret bibelstudie nr 110   

Jesus sagde I luk 21,25-26 at der ville ske så frygtelige ting I den sidste tid at vi vil blive rådvilde, ængstelige, ja, der vil endog være nogle som dør af skræk.
Det er meget interessant at se, at den periode der er omtalt I biblen hvor der skal være øde og ingen levende væsner er den samme tidslængde, som videnskabs mændene og astronomerne er kommet frem til ved et nedslag af en "stor" asteroide - Åb 20,2 Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år

Satan, den gamle slange vil gennem det ny Babylon få jordens befolkning til at tro, at det er muligt at købe sig til frelse og der vil af mange millioner præster, biskopper og andre teologer blive forkyndt et budskab om en betingelsesløst frelse - disse falske forkyndere vil tilbyde jordens befolkning denne frelse og tilbyde dem et dokument der kan sammenlignes med de afladsbreve der blev solgt I den mørke middelalder - Mange millioner vil strømme til disse falske forkynderes møder og tv og radiostationer vil kæmpe om at få disse forkyndere på deres kanal - samtidig er der en mikroskopisk lille gruppe, som forkynder det sande frelses budskab, men dem er der næsten ingen som ønsker at høre - det vil igen blive bevist at langt flere ønsker at høre løgn end sandheden. (2Thess 2,9-12)
Apg 2,41 og  apg 16,30-33 og markus 13,22 er nogle af de skriftsteder du bør se nærmere på - joh 3,16 og ef 2,8-9 er måske de to skriftsteder at de fleste af de falske forkyndere vil bruge, men her er der ikke tale om et betingelsesløs frelse tvært imod er der betingelser, som skal opfyldes - det ti hornede dyr og dragen inspirerer de falske forkyndere til at forøge deres virke