Det kan ske!  4 af 6
ALLE Nationer samarbejder nu om at redde Jorden!

Dette er illustreret bibelstudie nr 109     

Jesus sagde I luk 21,25-26 at der ville ske så frygtelige ting I den sidste tid at vi vil blive rådvilde, ængstelige, ja, der vil endog være nogle som dør af skræk.
Lad os nu antage, at den måde Herren vil afslutte denne jords historie på er ved at sende en "stor" asteroide mod jorden og at den rammer jorden - asteroider har som jeg allerede har nævnt ramt jorden før og der er mange ting der taler for at det var en sådan "stor" asteroide der ramte jorden og forsagede syndfloden og et helt andet klima - det er bestemt ikke utænkelig at det kan være det der vil ske -

Ok, nu har astronomerne set en "stor" asteroide på vej mod jorden og de har beregnet at den vil ramme jorden om tre og et halvt år (denne tidsperiode er omtalt i biblen, som en meget speciel tidsperiode i den sidste tid af denne jords historie) tv og aviser vil bringe denne nyhed og følge med i hvordan den kommer nærmere og nærmere, men mange vil blot mene at det er falsk alarm, men astronomernes beregninger og de nyeste målinger fra satellitter og paraboler viser at den vil ramme jorden -
Nu glemmer alle nationer alt om deres indbyrdes uenighed, arbejdsløsheden og den økonomiske situation har ikke mere nogen større betydning - det internationale udvalg der er nedsat kommer ligesom de forrige målinger har vist frem til at denne asteroide vil ramme jorden om tre og et halvt år og at alt levende vil blive dræbt - FN samler et udvalg på tværs af alle politiske, kulturelle og religiøse grænser, som skal forsøge at redde så mange af jordens befolkning som muligt, men det er forsendt - befolkningen har gennem flere hundrede år ikke villet høre, og situationen ligner den der var på
noahs tid
Ordsp 1,22 Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed? Hvor længe vil spottere ønske spot og tåber hade kundskab?
Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord. Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning, derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer, når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer. Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke, fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren. De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning. Lad dem så nyde frugten af deres færd og mætte sig med det, de har planlagt!
Ordsp 1,23-33
Jeg så jorden, og der var tomhed og øde, himlen, og der var intet lys. Jeg så bjergene, og de rystede, alle højene skælvede. Jeg så, og der var intet menneske, alle himlens fugle var fløjet. Jeg så, og frugthaverne var ørken, alle byerne var jævnet med jorden af Herren i hans glødende vrede. Dette siger Herren: Hele landet skal blive ødemark - men jeg tilintetgør det ikke - derfor sørger jorden, og himlen deroppe formørkes. For jeg har talt og lagt mine planer; jeg fortryder ikke og opgiver dem ikke.  Jer 4,23-28