Forureningen af Jorden, Havet og Luften! 1 af 6

Dette er illustreret bibelstudie nr 106   

Jesus sagde I luk 21,25-26 at der ville ske så frygtelige ting I den sidste tid, at vi vil blive rådvilde, ængstlige, ja, der vil endog være nogle som dør af skræk.

Det eneste sted at vi kan finde sandheden om dette er I Biblen. den tid der her er tale om vil blive en tid med luftforurening, tusindvis af fabrikker der kun laver ting vi kunne klare os uden, men selvet ønsker dette, sender døgnet rundt giftig røg op I atmosfæren. Forurening af floder og havet. Mange vandløb og søer er allerede blevet tørlagt - udtøret, der kan ikke dyrkes brugbare afgrøder på disse søers bund. Hungersnød og sult resulterer i millioner af børn og voksne dør, hertil kommer en tiltagende antal af naturkatastrofer, oversvømmelse, orkaner, jordskælv, vulkanudbrud og tørke