Den anden af de tre Engle.  5 af 5

Dette er illustreret bibelstudie nr 105   

Den anden engel fortæller at Babylon er faldet, og det er uden tvivl også rigtig, dette kan vi læse om mange forskellige steder I både det gamle og det nye testamente, men for at en ting kan falde, må det have stået op eller som her engang have været det trossamfund der havde hele sandheden åb 14,8
Specielt I åbenbaringens bog er der omtalt mange symboler - Jesus brugte også ofte symboler, lignelser mark 4,11-12 når han talte til folket, det samme er tilfældet her, men flertallet af dem der fortolker åbenbaringens bog bruger historiske begivenheder, dette er ikke en god måde at studere på
De ugudelige (det vil sige de der
ikke selv har studeret disse ting ved at sammenligne skriftsted med skriftsted), er I biblen omtalt som de ugudelige og de kan ikke forstå de ting der her er tale om dan12,10

Alle skal høre advarslen om at tilbede dyret og at tage dyrets mærke, men det er kun nogle få der vil høre dette advarselsbudskab åb 14,9 flertallet ønsker at følge verden og de vil erfare at guds harmes vin bliver skænket til dem - en af det ny Babylons falske lærer er, at de der tager dyrets mærke - bliver registeret, kan komme af med dette mærke - registrering igen, dette er en falsk lære, de der tager mærket - registreringen kan ikke komme af med det igen