Den første af de tre Engle 3 af 5.
Den undersøgende dom!

Dette er illustreret bibelstudie nr 103   

Åb 14,7 frygt gud og giv ham æren, nu begynder den undersøgende dom og bøgerne I himlen åbnes. Det er ud fra universets grundlov, de ti bud at hele jordens befolkning, både dem der har levet og dem der lever nu, skal stå til regnskab for det liv de har levet (rom 2,6-10) og den måde de har brugt de evner Herren har givet dem (matt 25,14-46). Mange mener at de ikke skal for I dommen, joh 5,24 men det er ikke den undersøgende dom der her er tale om, men den del af dommen hvor straffen udmåles - det fremgår også meget klart af 2kor 5,10 og præd 12,14 at Jesus er dommeren og at vi alle skal frem for hans domstol

Jesus har mange gange på mange forskellige måder forsøgt at få jordens befolkning til at se Guds helt enorme store kærlighed, men mange vil ikke luk 13,34 og zak 7,11-12.  I åb 3,20 står Jesus ved vor hjerte dør og banker på I håb om at vi vil åbne for ham, men mange følger svinehyrdernes eksempel og beder Jesus gå sin vej luk 8,37 det er ofte et spørgsmål om penge eller Jesus. VÆLG  JESUS