Den første af de tre Engle 2 af 5.
Der er mange, som ikke ønsker at høre dette budskab.

Dette er illustreret bibelstudie nr 102   

Dette budskab skal forkyndes for HELE jordens befolkning, alle stammer, folkeslag, nationer ALLE - der må ikke være nogen der kan sige, at de ikke har haft en mulighed for at høre dette sidste budskab om frelse og om den advarsel der er om tilbedelse af dyret og at tage dyrets mærke - registreringen. I dan 12,12 får vi at vide at den tid Herren har afsat til alt dette er 1335 dage - disse kan og vil blive afkortet med nogle få dage, ifølge Jesu ord I matt 24,22 - men de 1260 dage - en tid, to tider og en halv tid kan IKKE afkortes

Langt de fleste fortolker disse ting som historiske begivenheder der er sket for mange år siden og ikke som biblens ord til de der lever I den sidste tid af denne jords historie
Når disse bogstavelige tidsperioder begynder kan de ikke standses, det er som med en kæmpe gletsjer der langsomt men sikkert glider ned af en bjergskråning, intet kan standse den. Men det sande evangelie skal først forkyndes matt 24,14 I tre og et halvt år, hvor ALLE uden nogen som helst undtagelse, hele jordens befolkning åb 14,6 vil få en mulighed for at høre dette, men som på Noahs tid og mange andre tider, også I dag vil flertallet ikke høre, åb 3,17 og amos 8,11-12  og matt 25,8