Den første af de tre Engle. 1 af 5  
Det sande evangelie forkyndes for HELE Jordens befolkning!

Dette er illustreret bibelstudie nr 101

De tre engles budskab er det sidste budskab der bliver givet til denne jords befolkning - det er et budskab I tre dele - først det evige evangelium, de evige sandheder og den evige Gud - det andet er om Babylons fald og det tredje er advarslen om dyret og dyrets mærke (registeringen)

Åb 14,6-11 bemærk, at der I det første vers 6, I nogle oversættelser, I vers 6, står "endnu en engel" hvilket betyder at der har været mindst en engel før denne engel her. Bemærk også at der I åb 14,8 I nogle oversættelser står hedninger I andre står der folkeslag - Bemærk også at der I åb 14,9 er forskel på sætter og får mærket - Tænk her på at der også er forskel på en lyspære og en pære man kan spise, ligesom der er forskel på en kam man kan rede sig med og en kam på en hane eller en høne
Hvis du mener at det blot er ordkløveri at være så nøjagtig så beder jeg dig tænke på hvor nøjeregnende du er med at få det rigtige beløb tilbage I en forretning eller når du får din løn udbetalt - Tænk på hvad englen I åb 10,6 kan betyde
Læs følgende vers meget omhyggelig dan 12,12 og matt 24,22 og malak 3,2