Være på vagt hver dag og hver time!

 

For at kunne være trygge, må vi være på vagt hver dag og hver time. Vi må ikke blive sløve og ligegyldige. Gud ønsker at hans folk stadig skal være på vagt.

Gud har givet mennesker sabbatten som et tegn mellem ham og dem og en prøve på deres troskab. De der, efter at lyset vedrørende Guds lov har nået dem, stadig ikke adlyder, men sætter menneskelige love over Guds lov, vil i den store krise, der ligger foran os, modtage dyrets mærke.

Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende. Han helligede denne dag og satte den til side som sin egen helligdag, og hans folk skulle helligholde den ned gennem alle slægter. Men syndens menneske ophøjede sig over Gud, satte sig i Guds tempel og gjorde sig selv til Gud, og han tænkte på at forandre tider og lov. Denne magt, der ønskede at bevise, at den ikke blot var Guds ligemand, men stod over ham, forandrede hviledagen og indsatte ugens første dag i den syvende dags sted. Og dette barn af pavekirken har protestanterne taget til sig, som om det var helligt. I Guds Ord kaldes dette for hor. Åb 14,8.

Hvad er synd? "Synd er lovbrud." Gud fordømmer Babylon, "thi af hendes utugt harmes vin har alle folkeslagene drukket." Dette betyder, at det  har tilsidesat det eneste bud, der udpeger den sande Gud, og har nedrevet sabbatten, Guds skabelsesminde.

De som tilbeder Gud, vil på en speciel måde kunne kendes på deres agtelse for det fjerde bud, siden det er tegnet på hans skabermagt og vidnesbyrdet om hans krav på menneskets ærbødighed og hyldest. Et kendetegn på de ugudelige vil være deres anstrengelser for at rive skaberens mindesmærke ned og ophøje romerkirkens ordning. Som en følge af denne strid vil hele kristenheden blive delt i to lejre, de som holder sig til Guds bud og Jesu tro, og de som tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke. Selv om kirke og stat vil forene deres magt for at tvinge alle "store og små, rige og fattige, frie og trælle" (Åb 13,16) til at tage dyrets mærke, Guds folk vil ikke tage det. Profeten på Patmos ser "dem, der havde sejret over dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glashavet med Guds harper" (Åb 15,2) og de synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den sang som også er for Lammet.

Frygtelige prøvelser og fristelser venter Guds folk. Krigens ånd ophidser folkeslagene fra den ene ende af Jorden til den anden. Men midt i den trængselstid, som kommer - en trængselstid, som ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag til, - vil Guds udvalgte folk stå urokket. Satan og hans hærskarer kan ikke ødelægge dem, for engle, som er vældige i magt, vil beskytte dem.

Vi går glip af mange dyrebare velsignelser, fordi vi ikke bringer vore behov, vore bekymringer og vor sorg til Frelseren. Han er en underfuld rådgiver. Han betragter sin menighed med intens interesse og med et hjerte fyldt med medfølelse. Han serind i dybden af vor trang. Men vore veje er ikke altid hans veje. Han ser resultatet af hver handling, og han beder os om tålmodigt at stole på hans visdom, ikke på de planer vi selv har lagt og som vi tror er så kloge.

Hold ikke op med at bede. Hvis det tager tid før svaret kommer, så vent på det. Læg alle dine planer frem for Frelserens fødder. Hold ikke op med at bestorme Gud med bøn. Hvis det kan være til ære for hans navn, vil de beroligende ord blive udtalt: "Det skal ske dig, som du vil."

Det er ved trofasthed i småting, at vi bliver pålidelige vægtere. Vi bør være omhyggeligt på vagt mod små irritationer, ting som udmatter os, og vi vil vinde mange sejre. Og når der kommer større vanskeligheder, vil vi være i stand til at modstå fjenden, mandigt og værdigt. ... Alle arver nogle ukristelige karaktertræk. Det er et stort og ædelt livsværk at holde styr på disse onde tendenser. Det er de små ting, der krydser vor sti, som mest sandsynligt vil få os til at miste selvkontrollen.

Gud forstår os når vi åbner hjertet for ham Han ved hvilken undervisning hver eneste af os trænger til. Dersom vi spørger ham, vil han give os kraft til at modstå det onde. Vor tro vil øges, og vi vil bevise over for andre at Gud har magt til at holde os oppe.

Vor styrke og vækst i nåden kommer kun fra én kilde. Dersom vi tappert står fast på det som er rigtigt når vi bliver fristet, vil vi sejre. Et helligt lys fra himmelen fylder vort sind, og vi bliver omgivet af en ren, vellugtende atmosfære.