Den sidste advarsel skal gives!

 

Nu er tiden, da den sidste advarsel skal gives. Der er for nærværende en særskilt kraft i sandhedens forkyndelse; men hvor længe vil dette vedvare? Blot en kort stund. Hvis der nogen sinde har været en Krisetid, så er det nu.

Alle afgør nu deres evige skæbne. Menneskene trænger til at vågne, så de kan forstå tidens alvor og indse, hvor nær den dag er, da deres prøvetid vil blive afsluttet. Afgjorte bestræbelser bør ske for at gøre budskabet for denne tid fremtrædende for folket. Den tredje engel skal gå frem med stor kraft. Lad ingen ignorere dette arbejde eller behandle det som værende af ringe betydning.

Det lys, vi har modtaget angående det tredje englebudskab, er det sande lys. Dyrets mærke er netop, hvad man har forkyndt, at det er. Ikke alt vedrørende denne sag er endnu blevet forstået og vil heller ikke blive forstået, før bogrullen åbnes; men et overmåde højtideligt værk skal udføres her i verden. Herrens befaling til sine tjenere er: "Råb højt, spar ikke din strube, løft din røst som basunen, forkynd mit folk dets brøde og Jakobs hus deres synder!" Es 58,1.

Vi lever i de afsluttende scener af disse farefulde tider. Herren forudså at den vantro, der på nuværende tidspunkt hersker om hans komme; og han har atter og atter givet advarsler i hans ord, at denne begivenhed vil være uventet. Den store dag vil komme som en snare »over alle dem, der bor på hele jordens flade.« Luk.21,35. Men der er to klasser. Til den ene giver apostlen disse opmuntrende ord: »Men I, brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv.« 1.Tess.5,4. Nogle vil være rede når Brudgommen kommer og vil gå ind med ham til brylluppet.

Det er en stor og herlig opgave at frembringe et folk, som har en Kristus præget karakter, og som vil kunne bestå på Herrens dag, vil blive fuldbyrdet. Så længe vi sejler med verdens strøm, behøver vi hverken sejl eller åre. Vor møje begynder, når vi vender helt om og stævner mod strømmen. Satan vil indføre teorier af enhver art for at fordreje sandheden. Arbejdet vil gå tungt; for siden Adams fald har det været verdens skik at synde.  Men Kristus er parat til at handle. Helligånden arbejder. Guddommelige agenter slår sig sammen med mennesker for at genskabe karakteren efter det fuldkomne forbillede og mennesket skal udføre det, som Gud indarbejder. Vil vi, som et folk, gøre dette Gudsgivne arbejde? Vil vi give nøje agt på alt det lys, som er blevet givet og hele tiden holde os for mål at tilpasse studerende til Guds rige? Hvis vi i tro går frem, skridt for skridt, på den rigtige vej og følger den Store Leder, vil lys skinne langs vor stivej; og der vil komme forhold der fjerner vanskelighederne. Guds billigelse vil give håb og tjenende engle vil samarbejde med os, bringe lys, nåde, mod og glæde.

Spild derfor ikke mere tid med at dvæle ved mange ting, som ikke er af væsentlig betydning, og som ingen forbindelse har med Guds folks nærværende behov. Spild ikke mere tid med at ophøje mennesker, der ikke kender sandheden; for tiden er nær. Der er ingen tid nu til at fylde sindet med teorier om, hvad der populært betragtes som en højere uddannelse. Den tid, der anvendes til noget, som ikke bidrager til at højne sjælen efter Kristi lignelse, betyder så megen tid tabt for al evighed. Dette har vi ikke råd til, hvert øjeblik er ladet med evige interesser. Skal vi nu, da det store værk i forbindelse med dommen over de levende er ved at skulle begynde, lade vanhellig ærgerrighed tage hjertet i besiddelse og lede os til at forsømme den uddannelse, der er nødvendig for at kunne møde de krav, denne vanskelige tid stiller? Mens dommen over de levende er ved at begynde, skal vi da tillade verdslige ambitioner at fylde vore tanker og få os til at forsømme den oplæring, som er nødvendig for at klare vanskelighederne på prøvens dag?

I hvert enkelt tilfælde vil den store afgørelse blive truffet, om vi skal modtage dyrets mærke eller den levende Guds segl. Og netop nu, da vi står på grænsen til den evige verden, hvad kan da være af så stor betydning for os som dette, at blive fundet tro mod Himmelens Gud? Hvad findes der, som kan lignes ved hans sandhed og lov? Hvilken uddannelse kan der gives de studerende på skolerne, der er så nødvendig, som en kundskab til »Hvad siger skriften?«