Bedraget over alle bedrag!


Der er ingen, der kan lide, at blive bedraget, snydt eller taget ved næsen. Det er derfor meget underligt, at så mange, er så lette, at synde og bedrage, som det er tilfældet.
Det bedrag jeg her vil sige noget om er det bedrag, som langt den største del af alle kristne er udsat for.

Millioner af millioner af kristne er i dag offer for det jeg uden tøven vil kalde "bedraget over alle bedrag"!
Nemlig dette, at de tror, at den helligdag der er en del af skabelsen, hvor den syvende dag blev velsignet.

1Mos 2,2-3 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Senere blev denne bibelske, hviledag givet til hele jordens befolkning. Det var på Sinaj bjerg, hvor Moses fik overrakt universets grundlov på to stentavler, hvorpå Herren, havde skrevet denne uforanderlige lov.
Hviledagen var et af de ti bud, som står på disse to stentavler!

2Mos 20,8-11 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

Her siges det med ord, der ikke kan misforstås, at dette bud gælder alle!
Dig selv, din søn, din datter, din tjenestefolk, de fremmede, ja den gælder endog husdyrene.

Hvorfor?
Fordi den skal minde dig, din familie, ja alle mennesker om at denne jord blev skabt i seks dage, af Herren, skaberen og at jorden med alt dens liv af mennesker, dyr og planter er et resultat af en mægtig skabers, skaber kraft og ikke resultat af en udvikling gennem millioner af år.

Sl 146,5-6 Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, ham som bevarer sin troskab til evig tid,

2Mos 20,11 For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

Jeg beder dig her bemærke, at Herren har velsignet denne dag, hvilket ikke er sket med nogen anden dag, hverken den dag Jesus blev født, korsfæstet, opstod, for til himmels eller nogen anden dag. Jesus henviste til at, hviledagen - sabbatten, blev til for mennesket skyld!

Mark 2,27 Og Jesus sagde til dem: "Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld.

Senere fortalte Jesus, at hviledagen ville fortsætte uforandret også efter hans død og opstandelse.

Matt 24,20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.

Den gamle slange, Djævlen, Satan har lige fra begyndelsen ønsket, at ændre hviledagen. Og Herren har forudsagt dette i Daniels bog.

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Tusindvis af teologer, præster og andre verdslig vise, har brugt dette vers til at bedrage millioner af kristne med, idet de siger, at Satan gennem sine jordiske hjælpere, organisationer, trossamfund og politiske partier allerede har ændret hviledagen!
Selvfølgelig, giver de ikke Satan æren for denne ændring, men siger, at det er til ære for Jesu opstandelse!

Luk 24,1-3 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme.
Har Satan, enten selv eller gennem sine jordiske agenter, magt til, at ændre, hviledagen således som det er forudsagt i Daniels bog?

Jeg håber, at dit svar er et rungende nej!

Men Satans snedige hjælpere, henviser til, at ændringen af hviledagen allerede har fundet sted, da langt den overvejende del af den kristne verden jo helligholder søndagen. Men, dette er et bedrag!
Satan kan ikke ændre, så meget som et eneste bogstav i Guds lov.

Luk 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Problemet er, at det er lykkedes Satan, at få jordens befolkning til at tro på at der i Daniel 7,25 står at det er Satan, der gennem en eller flere af sine jordiske organisationer, der har haft magt til at ændre universets grundlov, de ti bud. Lad os derfor endnu en gang se hvad det er der står i Dan 7,25 og ikke, hvad vi gerne ville have, der skal stå eller, hvad vi tror der står.

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Læg mærke til at der står "Han tragter efter at ændre ..... "
Det vil sige, han Satan ønsker at ændre; men han kan ikke. Herren tillader det ikke! Men Satan er en snu herre og han fremstår nu som en lysets engel.

2Kor 11,14-15 Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Og får de kristne til at tro at, han, Satan har ændret hviledagen for at fejre Jesu opstandelse.
Det er dog rigtig, at Satan på et tidspunkt, vil få lov til, at ændre Guds lov. Men kun for en ganske bestemt tidsperiode.

En tid, to tider og en halv tid.
Eller som vi vil sige det på dansk, i et år, to år og et halvt år, det vil sige i alt 3½ år.
I 3½ bogstavelig år vil Satan og hans jordiske agenter, trossamfund og politiske partier, af Herren, himlen og jordens skaber, få lov til at ændre hviledagen. Det vil sige, at de jordiske myndigheder får lov til at vedtage en lov der påbyder helligholdelsen af søndagen.

Der er i dag et utal af søndagslove, men det er alle love der forbyder dig at gøre bestemte ting om søndagen.
Den lov der kommer, vil ikke forbyde, men påbyde, opfordre dig til at du helligholder søndagen.
Hvor denne søndagslov, først vil blive vedtaget og træde i kraft, er der ingen, der i dag kan sige noget om. Måske vil det være EU? Ingen ved det i dag. Men, at denne søndagslov også på et eller andet tidspunkt vil blive vedtaget i USA kan der ikke herske nogen som helst tvivl om.

Det er også hævet over en hver tvivl, at denne søndagslov i løbet af meget kort tid vil blive gældende over alt på jorden og at der, vil blive indført meget streng straffe til de der ikke ønsker at helligholde denne søndagslov.

Åb 13,14-17 Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Det mærke eller tegn der vil blive tilbudt jordens befolkning i forbindelse med denne søndagslov, vil give de der tager - ønsker dette mærke så store økonomiske fordele, at det store flertal alene af den årsag vil bede myndighederne om at få dette mærke.

Jesu ord om, at ingen kan tjene to herrere, vil blive overhørt.

Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Hvordan dette mærke kommer til at se ud, er det ikke muligt i dag at sige noget om, men at dette mærke indeholder en hyldest til jordens magthavere og en forkastelse af Himlen og jordens skaber kan der ikke være nogen tvivl om.
Der vil uden tvivl være flere forskellige måder, hvorpå man kan få dette mærke, og når vi ser på den tekniske udvikling der er sket inden for edb og microchipsenes verden, tror jeg at en af det mest populære måder at få dette mærke på er ved, at få en sådan microchips sprøjtet ind under huden, f.eks. På overfladen af den ene hånd.
Microchips har allerede i flere år været brugt til at mærke biler og andre meget værdifulde ting med. Millioner af dyr er i dag udstyret med microchips, i stedet for det gammeldags halsbånd, som hunde og katte skulle have på, for at man kunne se hvem der var deres ejermand.
Tusindvis af personer har i dag fået et microchips sprøjtet ind under huden for at myndighederne kan følge dem. Dette er blandt andet kriminelle og amerikanske soldater. I begge tilfælde er det for hurtigt, at kunne finde ud af hvor de pågældende personer er. F.eks. hvis en soldat bliver taget til fange af fjenden.

Da dette studie om det største bedrag af alle, er meget omfattende, vil det ikke være muligt at komme ud i alle de forskellige grene, derfor vil jeg koncentrere mig om at se på nogle få, af de ting der har en direkte forbindelse med de ting vi kan forvente vil ske i en meget nær fremtid.

* En frivillig mærkning af alle de der ønsker det. F.eks. Med et microchips.

* Søndagens oprindelse og betydning.

* Den katolske kirkes rolle i forbindelse med vedtagelsen af en søndagslov.

Jeg vil senere komme tilbage til disse tre punkter, men først skal vi se på nogle konkrete kendsgerninger, om det i det hele taget er realistisk, at tro på, at det er muligt at få vedtaget en lov der påbyder helligholdelsen af en bestemt dag.
Situationen er i dag en hel anden end den var for 100 år siden. Dengang var det almindeligt, for langt de fleste, at komme i kirken, om ikke hver uge, så i hvert fald med meget jævne mellemrum.

I dag hørere det nærmest til undtagelsen, at komme i kirken. Flere og flere kommer der aldrig.
Mange er enige om at konsekvensen ved denne udvikling er, at umoralen og volden er vokset. Mange af de umoralske udskejelser der i dag hørere dagligdagen til, var næsten ukendt for 100 år siden.

Derfor er der hos mange et stort ønske om at komme tilbage til de gode gamle dage.
Således, som mange ser det, er løsningen den, at man får befolkningen tilbage til kirken. Til moralens vogtere. Det er ikke realistisk, at tro på, at dette kan ske ad frivillighedens vej. Derfor er det nødvendig med et lokkemiddel f.eks. i form af en belønning. Her er et meget realistisk gæt, at dette vil ske ved indførelsen af et mærke, et kort eller noget lignende, som viser at vedkommende nu er begyndt at komme i kirke og at vedkommende derfor er berettiget til en økonomisk fordel. Dette kan ske på utallige måder f.eks. ved en højere løn, ved en ekstra rabat i forretningerne og andre lignende ting. Det er meget vigtig at vi i den forbindelse husker på, at det er penge der styre alt, hvad der sker i denne verden af krige, hungersnød, ødelæggelse af naturen, den tiltagende kriminalitet og vold, og også din og min dagligdag!

En anden ting vi også skal huske på er, at penge er grænseoverskridende.
Der er mange, som aldrig kunne drømme om, at tilhørere et bestemt politisk parti, eller at støtte en bestemt organisation.
Et flertal i den danske befolkning var og er imod euroen, men af hensyn til økonomiske fordele, er den i dag en kendsgerning! Og sådan kan der nævnes et utal af eksempler på, at penge, - økonomiske fordele, kan få alle, uanset politiske eller religiøse overbevisning, til at gøre ting de ellers ikke vil gøre. Også at begynde, at gå i kirke! Men for at dette kan blive en realitet, er det nødvendig med en lov der pålægger befolkningen at gå i kirke på en bestemt dag, - søndag!
Hvor realistisk er det da at der kan blive vedtaget en lov der pålægger befolkningen at gå i kirke?

Lad os først vende blikket mod det land der mere end noget andet land er kendt, for at have religionsfrihed. Da tusinde af kristen blev forfulgt, fængslet eller dræbt i forskellige lande i Europa, søgte mange til dette forjættede land Amerika! USA!
Religionsfrihed er en af de bærende elementer i den Amerikanske forfatning.
Det er derfor helt utænkeligt, selv hos de mest optimistiske tilhængere af en lov der påbyder kirkegang på en bestemt dag, at en sådan lov kan blive vedtaget.
Det vil være langt vanskeligere at ændre den Amerikanske grundlov eller at få vedtaget en sådan lov, end det vil være at sende et bemandet rumskib til Mars.
Jeg tror, at du er enig med mig i, at muligheden for en sådan lov i USA er ret utænkelige.

For en del år siden opstod den tanke, hos nogle af de der ønsker en sådan lov, at man måske kunne få vedtaget en anden lov, som på dette bestemte område kunne sætte den Amerikanske grundlov ud af kraft.

Jeg hørte førstegang om dette, da jeg boede i Australien. Det vil sige omkring 1970. Jeg interesserede mig en del for dette og fulgte derfor med i udviklingen. Der blev sagt, at man arbejdede på, at få en lov fra 1940erne (1948) angående fjendtligsindede organisationers virke, vedtaget således at den kunne bruges til at få denne lov om helligholdelsen af søndagen vedtaget. Navnet på denne lov var "The genocid treaty" denne lov blev i 1986 fremlagt i senatet og i december 1988 blev den vedtaget. I følge denne lov, skulle det være muligt, at fratage den Amerikanske befolkning deres grundlovssikrede, religionsfrihed.

Jeg har i de forløbne år, skrevet flere artikler om dette, jeg har holdt møder og foredrag om dette, fordi jeg var af den overbevisning, at det var rigtig og at vejen nu var banet for vedtagelsen af en søndagslov der påbød tvungen kirkegang.
I dag må jeg erkende, at der ikke er vedtaget en sådan lov.
Jeg må erkende, at jeg har været med til at sprede usandheden om en lov der kunne tilsidesætte den Amerikanske grundlov.
Dette beklager jeg meget, undskyld!

Vi er derfor tilbage ved udgangspunktet, der siger, at det er grundlovsstridig at vedtage en sådan søndagslov. Men hvad nu, hvis senatet alligevel, således som det er sket før, finder på at vedtage en sådan lov?

Hvordan vil den Amerikanske befolkning da reagere?
Lad os prøve at se realistisk på dette.

Der er i dag over 7 millioner Jøder i USA. En meget stor procentdel af dem sidder på nogle meget indflydelsesrige poster, både inden for regeringen, industrien og økonomien.
En af hovedårsagerne til USAs meget israel-venlige politik kan findes i den kendsgerning at en meget stor del af den Amerikanske økonomi er styret af Jøder.
Konsekvensen af et uvenskab med den jødiske del af befolkningen vil medføre, økonomisk kaos!
Jøderne holder som bekendt lørdag og en lov der tvinger dem til at gå i kirke om søndagen vil møde en uoverskuelig modstand fra den jødiske del af befolkningen.

En anden, næsten lige så indflydelsesrig befolknings gruppe er den muslimske. Muslimerne er det hurtigst voksende trossamfund i verden med over en milliard ofte meget fanatiske tilhængere. Muslimerne har fredag, som deres helligdag. En lov der påbyder dem, at helligholde søndagen vil møde en meget stor modstand fra den muslimske befolkning ikke blot i USA, men også andre steder i verden.

Over 30 millioner Amerikanere er imod alle former for love der har noget med religion at gøre.
Deres magt kan blandt andre ses ved at de i mange stater har fået fjernet religions undervisning fra de offentlige skoler. En lov om søndagshelligholdelse vil derfor omgående blive mødt med et massivt oprør.

En anden gruppe på ca. 20 millioner er de homoseksuelle. Disse tilhørere ganske vist forskellige trossamfund og kalder dem selv for kristne, men på grund af deres fældes interesse, homoseksualitet, ønsker de ikke at der bliver vedtaget nogen form for religiøse love, da de frygter for, at det kan bane vejen for en lov mod, homoseksualitet.

Ud over jøderne er der i dag ca. 300 forskellige kristne trossamfund og grupper som helligholder lørdagen. Der er adskillige millioner hinduer og buddhister, samt flere andre trossamfund og grupper, der tilsammen tæller mellem 20 og 30 millioner, der vil være imod en lov om søndags- helligholdelse.

Alt i alt over 100 millioner ud af en befolkning på ca. 250 millioner, vil være imod en sådan lov. Det er over en tredjedel af USAs befolkning. Det er derfor min overbevisning, at den Amerikanske regering ikke tør fremkomme med et forslag om en sådan lov.

Ser vi væk fra USA, hvordan er situationen så?
Kina, Rusland, den Arabiske del af verden og Indien, disse lande med over to tredjedele af jordens befolkning, har en anden helligdag end søndag,

Konklusionen må derfor være at en lov om helligholdelsen af søndagen ikke er realistisk, hverken i USA eller i langt den største del af den øvrige del af verden.

Ja, men hvad så?
Har vi misforstået Dan 7,25?

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Lad os prøve at se på nogle af de øvrige steder i Bibelen, hvor der er tale om at Satan gennem jordiske organisationer, politiske, religiøse og økonomiske vil søge at ophøje sig selv og nogle af disse organisationer.

Dan 8,23-25 Når deres herredømme er til ende, når de er færdige med deres forbrydelser, vil der opstå en konge med hårdt ansigt, en der forstår sig på rænker. Hans styrke bliver stor - men ikke som den andens styrke - han ødelægger uhyggeligt meget; han har held med, hvad han gør, han ødelægger de mægtige og et folk af hellige. I sin kløgt har han held med sit bedrag, han hovmoder sig, sorgløst ødelægger han mange, han rejser sig mod fyrsternes fyrste. Men han skal blive knust, og det ikke ved menneskehånd!

Bemærk, at der her siges, at denne magt vil rejse sig mod fyrsterne fyrste. Hvem er Fyrsternes Fyrste, Kongernes Konge, Herrernes Herre?

1Tim 6,15 som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde,

Åb 19,16 På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Lad os se på et par andre steder, hvor der er tale om en magt der ved hjælp af bedrag og tegn får hele jordens befolkning til at følge denne magt.

Åb 13,3 Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren

Åb 13,5-6 Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen.

Bemærk her, at denne magt, denne organisation bespotter Gud! Hvordan kan dette ske?

En af mulighederne er at få vedtaget en lov der er i strid med Guds lov.
Læg nu mærke til hvad der står i det næste vers.

Åb 13,7 Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

Det vil føre krig imod de Hellige, det vil sige de der ikke vil følge den lov som denne magt vedtager.
Læg også mærke til at der er en anden magt eller organisation som samarbejder med din førnævnte og som også bedrager og forførere jordens befolkning.

Åb 13,13-17 Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Læs igen disse vers, medens du tænker alvorligt over, hvad det er der står.

Lad os nu prøve, at vende blikket mod et af de mennesker der under Guds ledelse skrev over 50 sandhedsfyldte bøger, om Jesus Kristus vor frelser, om biblens troværdighed, om Guds uendelige kærlighed til os syndige mennesker og mange, mange andre emner, som alle er dybt forankeret i Guds ord!

En svær krise er i vente for Guds folk. En krise er i vente for verden. Alle tiders mest skæbnesvangre strid er umiddelbart forestående. Begivenheder, som vi på grundlag af det profetiske ord i over fyrretyve år har forkyndt som overhængende, finder nu sted for vore øjne. Spørgsmålet om en grundlovsændring, der indskrænker samvittighedsfriheden, har allerede været fremlagt for landets lovgivere. Spørgsmålet om indskærpelse af søndagens helligholdelse har fået landsomfattende interesse og betydning. Vi ved godt, hvad udfaldet af denne bevægelse vil blive. Men er vi forberedte til kampen? Har vi med troskab udført den pligt, Gud har overladt til os: at advare folket mod den fare, det står overfor?

Endog blandt dem, der deltager i denne bevægelse for søndagens indskærpelse, er der mange, som er blinde for de følger, dette forehavende vil bringe. De indser ikke, at de retter et direkte slag mod religionsfriheden. Der er mange, som aldrig har forstået den bibelske sabbats berettigelse og det falske grundlag for søndagshelligholdelse. Enhver bevægelse til støtte for religiøs lovgivning er i virkeligheden en indrømmelse over for pavedømmet, som i så lange tider til stadighed har ført krig imod samvittighedsfrihed. Indstiftelsen af en såkaldt kristelig helligholdelse af søndagen skyldes "lovløshedens hemmelighed" og dens indskærpelse vil faktisk være en godkendelse af de principper, som udgør selve hjørnestenen i romersk katolicisme. Når vort land (USA) en gang således afsværger sin forfatnings grundsætninger, at der udstedes en søndagslov, vil protestantismen ved denne handling række pavevældet sin hånd; det vil være at give liv til det tyranni, som længe har spejdet efter en anledning til på ny at stå frem i aktiv despotisme.

Nu er tiden ikke til for Guds folk at fæste deres hu ved verden eller samle sig skatte hernede. Den tid er ikke fjern, da vi ligesom de første disciple vil blive nødsaget til at søge tilflugt på øde og ensomme steder. Ligesom de romerske hæres belejring af Jerusalem var signalet til flugt for de kristne i Judæa, således vil det være et varsel for os, når vor nation (Amerika) tiltager sig ret til at udstede den befaling, der gennemtvinger den pavelige sabbat. Da vil tiden være kommen til at forlade de store byer, som en forberedelse til at forlade de mindre for at søge afsidesliggende hjem på ensomme steder i bjergene. I stedet for at søge kostbare boliger her bør vi nu berede os til at flytte til et bedre land, nemlig et himmelsk. I stedet for at bruge vore midler til selvtilfredsstillelse bør vi tænke på at spare. Hver talent, som Gud har udlånt, bør anvendes til hans ære, til at forkynde evangeliet for verden. Gud har en gerning for sine medarbejdere at udføre i byerne. Vore missioner må støttes; nye missioner må oprettes. Til at føre dette værk fremad kræves der ikke få midler. Der behøves huse til gudstjeneste, hvor man kan indbyde folk til at høre de sandheder, som gælder denne tid. Netop i denne hensigt har Gud betroet sine husholdere en kapital. Bind ikke jeres formue fast i verdslige foretagender, således at dette værk hindres. Anbring jeres midler, hvor I kan råde over dem til gavn for Guds sag. Send jeres skatte foran jer til Himmelen.

Det samme mestergeni, som lagde planer imod de trofaste i henrundne tider, søger fremdeles at befri jorden for dem, der frygter Gud og lyder hans lov. Satan vil anspore til harme imod den ringe minoritet, der samvittighedsfuldt undslår sig for at følge gængse skikke og overleveringer. Højtstående og ansete mænd vil slutte sig til de lovløse og slette for at rådslå imod Guds folk. Rigdom, geni og lærdom vil slutte sig sammen for at overøse dem med foragt. Forfølgende herskere, prædikanter og menighedsmedlemmer vil sammensværge sig imod dem. Med mund og pen, ved pralen, trusler og latterliggørelse vil de søge at kuldkaste deres tro. Ved falske fremstillinger og vrede klagemål vil de ophidse folkets lidenskaber. Da de ikke kan anføre et: "Så siger Skriften", imod dem, der forfægter Bibelens sandhed, vil de ty til undertrykkende lovbestemmelser for at afhjælpe mangelen. For at sikre sig popularitet og tilslutning vil lovgivere bøje sig for kravet om en søndagslov. De, der frygter Gud, kan ikke godkende en indstiftelse, der gør vold på en af tibudslovens forskrifter. På denne slagmark udkæmpes den sidste store kamp i striden mellem sandhed og vildfarelse. Og vi lades ikke i tvivl om udfaldet. Nu som på Mordokajs tid vil Herren forsvare sin sandhed og sit folk.

Ved det påbud, der påtvinger den pavelige institution i strid med Guds lov, vil vort land fuldstændigt tage afstand fra retfærdighed. Når protestantismen en gang rækker sin hånd over svælget for at gribe romermagtens hånd, når den strækker sig ud over afgrunden, for at gribe spiritismens hånd, og når vort land under indflydelsen af dette trefoldige forbund fornægter ethvert princip i sin grundlov som en protestantisk og republikansk stat og træffer forholdsregler for at fremme pavelige vildfarelser og forførelser, da kan vi vide, at tiden er inde for Satans underfulde virken, og at enden er nær.

Ligesom de romerske hæres ankomst var et tegn til disciplene på den overhængende ødelæggelse af Jerusalem, således må dette frafald være os et tegn på, at grænsen for Guds overbærenhed er nået, at vort lands ugudeligheds mål er fuldt, og at nådens engel er i begreb med at flyve bort for aldrig mere at vende tilbage. Guds folk vil da blive styrtet ud i de forhold med lidelser og død, profeten har skildret som Jakobs trængsel. De trofaste forfulgtes råb stiger op til Himmelen. Og ligesom Abels blod råbte fra jorden, er der også røster, som råber til Gud fra martyrers grave, fra havets dyb, fra bjergenes huler og fra klosterhvælvinger: "Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! vil du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor på jorden?" Åb 6,10.

Satan vil vække menneskenes vrede imod det mindretal, som ikke vil følge de populære skikke og traditioner. Højtstående og ansete personer vil alliere sig med de lovløse elementer i samfundet og lægge planer, som er rettet imod Guds folk. Velhavende, begavede og højt uddannede mennesker vil slutte sig sammen og overøse dem med foragt. Intolerante regenter, præster og menighedsmedlemmer vil slutte sig sammen imod dem. Man vil forsøge at kuldkaste deres tro både i tale og skrift ved pral, trusler og latterliggørelse. Deres fjender vil ophidse masserne ved falske anklager og hadske angreb. Da de, der holder den bibelske sabbat, ikke kan gendrives med bibelske argumenter, søger man at ramme dem ad lovgivningens vej. For at sikre sig folkets yndest vil lovgiverne give efter for kravet om indførelse af søndagslove. Men de, der frygter Gud, kan ikke godkende en forordning, som krænker et af de ti bud. Det er på denne valgplads, at den sidste store kamp i striden mellem sandhed og vildfarelse vil blive udkæmpet. Vi behøver ikke at være tvivlrådige med hensyn til udfaldet, for Herren vil forsvare sin sandhed og sit folk i dag, ligesom han gjorde på Esters og Mordokajs tid.

Det var mange, der trak på smilebåndet, da vi for 20-30 år siden fortalte dem, at man ville vedtage søndagslove overalt i verden, og til og med love, der ville tvinge mennesker til at helligholde søndagen. Vi ser nu, at dette sker. Alt, hvad Gud har forudsagt, vil komme vil ske - ikke et af de ord han har talt, vil falde til jorden. Protestantismen rækker sine hænder ud over svælget for at gribe fast i pavemagtens, og der indgås et forbund for at udslette det fjerde buds sabbat. Det syndens menneske, som på Satans tilskyndelse indstiftede den falske sabbat, pavedømmets leder, vil blive ophøjet til at indtage Guds plads.

Efter at vi nu har set på, hvad biblen og en af Herrens udvalgte redskaber siger om denne lov, må vi fastslå, at der vil komme en lov, som vil befale alle, uanset religiøs og politisk overbevisning ikke blot i USA, men i hele verden, at følge denne lov.

Men, hvordan er dette muligt?

Hvordan kan noget sådant ske?

Nu er der en ting vi er lige ved at glemme, og det er, at det ikke er Gud der udvirker tingene således at denne lov kan blive vedtaget og mærket indført, men en person, hvis intelligens og snedighed langt overgår selv de skarpeste hjerner her på jorden.

1Pet 5,8 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge;

Ef 6,10-12 I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Satan vil anvende sin magt til det yderste for at forurolige, friste og vildlede Guds folk. Han, som vovede at stå for vor herres åsyn og friste og håne ham, og som havde magt til at tage ham i sine arme og bære ham op på en af helligdommens tinder og op på et såre højt bjerg, vil på en forunderlig måde øve sin magt på den nulevende slægt, som er sin herre langt underlegen i visdom, og som er næsten helt uvidende om Satans snedighed og styrke. På en snedig måde vil han påvirke deres legemer, der af naturen er tilbøjelige til at gøre, hvad han byder. Satan fryder sig over, at man betragter ham som opspind. Når han ikke bliver regnet for noget eller bliver fremstillet ved et eller andet barnagtigt billede eller som et dyr, er han veltilfreds. Man forestiller sig ham som så underlegen, at menneskesindet er ganske uforberedt på hans klogt anlagte planer, og han har næsten altid held med sig. Dersom man forstod hans magt og snedighed, ville mange være forberedt til med virkning at stå ham imod.

Satan sover ikke. Han er lysvågen under forsøget på at gøre det sikre profetiske ord til intet. Med dygtighed og forførende kraft virker han for at modarbejde Guds vilje, der tydeligt kommer til udtryk i hans ord. I årevis har Satan vundet herredømmet over menneskenes sind ved hjælp af snedige spidsfindige argumenter, som han har opfundet for at fortrænge sandheden. I denne farlige tid vil de, der frygter Gud og gør det rette, herliggøre hans navn ved at gentage Davids ord; "Det er tid for Herren at gribe ind, de har krænket din lov." Sl 119,126.

Har du læst om, hvordan Satan fik lov til, at prøve Job? Job 1,6-12 og 2,1-7.

Det er nøjagtig det samme der sker i Dan 7,25.

Her er det Guds folk, Satan får lov til at prøve, men ligesom ved Job, sætter Gud en begrænsning. Ved Job var det livet. Satan fik ikke lov til at tage Jobs liv. Her i Dan 7,25 er der intet der hindre Satan i at dræbe en meget stor procentdel ag Guds folk, men begrænsninger er tiden. En tid, to tider og en halv tid. Eller sagt på en anden måde, et år, to år og et halvt år, det vil sige i alt tre og et halvt bogstaveligt år.

Hvordan loven vil blive vedtaget, kan vi få et rigtig godt billede af ved at se på den måde, at kalenderændringen skete på i EU. Kalenderen blev efter et massivt katolsk ønske ændret, således at søndagen blev den syvende dag, for at det kunne være i overensstemmelse med Biblen der klart siger at det er den syvende dag der er den rigtige helligdag.

Satan var helt klar over at den protestantiske del af EU ikke ville tillade en sådan ændring da Jesu opstandelse søndag morgen jo er en af de væsentligste søjler i den kristne tro og ved en sådan ændring ville opstandelsen jo blive flyttet til mandag morgen, som efter det katolske krav nu skulle være den første dag i ugen.

Satan vidste, at hvis en sådan ændring skulle gennemføres, så var det nødvendig at føre den protestantiske del af befolkningen bag lyset ved at sige at det blot var en ændring til fordel for erhvervslivet, der jo gennem mange år havde regnet mandagen for at være den første arbejdes dag. Det lykkedes Satan at dysse hele den protestantiske del af EU i søvn så ingen fattede mistanke før ændringen var en realitet. Der var nogle få som protesterede, dog uden at blive hørt, det svar de fik, var at denne ændring af kalenderen ikke havde noget med religion eller kristendom at gøre men at den udelukkende var foretaget af hensyn til erhvervslivet.

At denne ændring, medførte at Jesus nu, ifølge kalenderen opstod en mandag morgen i stedet for en søndag morgen, det taler man ikke om.

Når tiden er inde, hvor en lov der påbyder søndagshelligholdelelse skal vedtages i USA, vil det ske på samme måde. Det er ikke nødvendigt med en lov der tilsidesætter den amerikanske grundlov, eller at foretage andre "ulovlige" handlinger i forhold til USAs forfatning. Loven om en helligholdelse af søndagen vil blive fremsat, som en lov der blot skal sikre arbejderen og erhvervslivet en ugentlig fridag!