* Fodtvætningen er måske den alder vigtigste del af nadveren!

I ingen anden situation eller til noget andet, bøn bibelstudie, dåb, salmesang eller noget som helst andet, har Jesus sagt, at vi ikke kunne blive en del af, af ham.

At han ikke vil kendes ved os, hvis ikke vi vasker hinandens fødder.

Husk på Peters reaktion og Jesu svar!

Joh 13,8-10 Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder."

Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig."

Simon Peter sagde til ham: "Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!"

Jesus sagde til ham: "Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle."

Fodtvætningen er den symbolske renselse, vi alle har behov for. Uden den spiser og drikker vi os selv en dom til.

1Kor 11,27-32 Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden.

Hvis ikke vi er blevet renset FØR vi deltager i måltidet, er det ikke et positivt symbol på Jesu legeme vi modtager. Vi er urene! Guds ånd kan ikke bo i et urent legeme. Vi kan ikke blive en del af Jesus og leve et liv med ham, når vi er urene.

Joh 13,8 Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder."
Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig."

Paulus siger, at der er mange syge og svage hos os, hvad er årsagen til det?

  At nogle ved nadveren spiser og drikker på en uværdig måde.

 At mange endnu ikke er omvendte.

 At mange lever et liv i utugt.