Herren lærer os, at uoverensstemmelser mellem kristne skal afgøres inden for menigheden. De burde ikke komme dem for øre, der ikke frygter Gud. Hvis en kristen bliver forurettet af sin broder bør han ikke henvende sig til en verdslig domstol. Han bør følge den undervisning, som Kristus har givet. I stedet for at prøve at hævne sig bør han søge at frelse sin broder Gud vil tage sig af deres interesser der elsker og frygter ham, og vi kan tillidsfuldt overgive vor sag til ham, som dømmer retfærdigt.

Alt for ofte hænder det, når forseelsen gentages gang på gang og den, der forser sig, indrømmer sine fejl, at den forurettede bliver træt og synes, at han har tilgivet nok. Men Frelseren har tydeligt fortalt os, hvorledes vi skal tage os af de fejlende; han siger: "Hvis din broder forsynder sig, så sæt ham i rette; og hvis han angrer så tilgiv ham!" Stød ham ikke fra dig som uværdig til din tillid, og se du selv til, at ikke også du bliver fristet."

Hvis dine medbrødre begår fejl, skal du tilgive dem. Når de kommer til dig og bekender deres fejl, bør du ikke sige: "Jeg tror ikke, de er ydmyge nok. Jeg tror ikke, de mener noget med deres bekendelse." Hvad ret har du til at dømme dem? Kan du læse, hvad der bor i deres hjerter? Guds ord siger: "Hvis han angrer så tilgiv ham! Ja, hvis han syv gange om dagen forsynder sig imod dig og syv gange kommer tilbage til dig og siger: Jeg angrer det, så skal du tilgive ham." Og ikke blot syv gange, men halvfjerds gange syv gange, lige så ofte som Gud tilgiver dig.

Når en, der bekender sig til at tjene Gud, foruretter eller skader en broder, stiller han Guds karakter i et falsk lys for vedkommende broder, og uretten må bekendes; for at være i overensstemmelse med Gud må han erkende, at den er synd. Vor broder har måske gjort os en større uret, end vi har gjort imod ham, men det gør ikke vort ansvar mindre. Dersom vi, når vi træder frem for Gud, kommer i hu, at en anden har noget imod os, skal vi lade vor gave det være bøn, taksigelse eller et frivilligt offer blive liggende, gå til den broder, vi er i uoverensstemmelse med, og ydmygt bekende vor egen synd og bede ham om tilgivelse.

Dersom vanskeligheder mellem brødre ikke blev fremlagt for andre, men i en kristelig kærligheds ånd åbent drøftet mellem dem indbyrdes, hvor meget ondt kunne da ikke forebygges! Hvor mangen bitter rod, der besmitter mange, ville ikke blive tilintetgjort, og hvor inderligt og ømt kunne Kristi efterfølgere ikke være forenet i hans kærlig hed!

* Når alle uoverensstemmelser og misforståelser er ryddet af vejen, bør du tage tid til, alene, i bøn til Gud, at sikre dig, at der ikke er synder du ikke har bedt om tilgivelse for.

Es 1,18-20 Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive som uld. Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets goder; men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortæres af sværdet. Herren selv har talt.

Sl 51,9 Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end sne!

I Es 44,22 siger Herren: Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig.

Disse to meget væsentlige dele af nadveren kan, nogle gange, med fordel ordnes i dagene umiddelbar FØR selve nadveren, da det er private ting.

Der er bekendelser af en art der bør bringes frem for få udvalgte og indrømmes af synderen i dybeste ydmyghed. Sagen må ikke føres frem på sådan en måde at unoder bliver udlagt som dyder og synderen bliver stolt af sine onde gerninger. Hvis der er ting af vanærende art der bør komme menigheden for øre, så lad dem komme frem for nogle få egnede personer, udvalgt til at høre det og læg ikke Kristi sag frem til åben skam, ved at offentliggøre det hykleri der har været i menigheden. Det vil kaste genskin på dem, som har prøvet at være Kristus lig i karakter. Disse ting bør der tænkes over.

Så er der bekendelser, som Herren har pålagt at gøre mod hinanden. Hvis du har forurettet din broder i ord eller handling skal du først forliges før dit offer vil være antagelig for himlen. Gør indrømmelser for dem du har såret og giv erstatning, bring frugterne frem for at imødekomme anger. Hvis nogen nærer bitterhed, vrede eller ondsindethed mod en bror, så lad ham gå til ham personlig og bekende sin synd og søge tilgivelse.

Hvilken profet er det der skriver om, at Herren vil rense os så vore synder bliver hvide, som sne og uld?

  Esajas.      Salmerne.       Jeremias.