Vers 3

Sp. 5.. Hvad fik Cornelius en dag?

Cornelius fik et s…

Sp. 6.. Hvad så Cornelius?

Han så en e…

Sp. 7.. Hvad blev der sagt til Cornelius?

Cor..

Vers 4

Sp. 8.. Hvad er det englen siger, at Gud har lagt mærke til – husker?

Gud har lagt mærke til Corneliuses b… og al…

Almisser er et gammelt ord for gaver.

Den samme hellige vægter som siger: "Jeg har udvalgt Abraham," kendte også Kornelius. Han sendte sin engel med et budskab til den mand som havde taget imod og udnyttet alt det lys Gud havde givet ham. Engelen sagde: "Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud, og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Hvis hus ligger ved havet." Apg 10,4-6. Sådan arbejder Herrens engel for at bringe Kornelius i forbindelse med det menneskelige redskab som han kunne få større lys igennem. Studér hele dette kapitel omhyggeligt og se enkelheden i hele denne beretning. Tænk så på at Herren kender hver enkelt af os ved navn og ved akkurat hvor vi bor, den ånd som bor i os, og hver handling i livet. De tjenende engle går gennem vore menigheder og lægger mærke til vor trofasthed på vor personlige pligts vej.