"Kom I nu med til et øde sted!" byder han os. Hvis vi ville agte på hans ord, ville vi blive stærkere og mere nyttige. Disciplene søgte til Jesus og fortalte ham alt, og han opmuntrede og belærte dem. Hvis vi i dag ville tage os tid til at gå til Jesus og fortælle ham, hvad vi trænger til, så ville vi ikke blive skuffede; han ville være ved vor højre hånd for at hjælpe os. Vi trænger til mere enfoldighed, mere tro og tillid til vor Frelser. Han, hvis navn kaldes "VældigGud", "EvighedsFader" "Fredsfyrste", han, om hvem der står skrevet: "På hans

skulder skal herredømmet hvile " er den Underfulde Rådgiver. Vi opfordres til at bede ham om visdom. Han "giver alle gavmildt og uden bebrejdelse." Es 9,5; Jak. 1,5.

2Tim 4,1 Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige:

Præd 12,13-14 Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

2Kor 5,10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Matt 1,22-23 Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel" - det betyder: Gud med os.

Es 7,13-14 Da sagde Esajas: "Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.

Saulus øvede en mægtig Indflydelse, idet han således med Frimodighed forkyndte Jesus. Han besad Kendskab til Skriften, og efter hans Omvendelse skinnede der et guddommeligt Lys over Profetierne om Jesus, og dette satte ham i Stand til at fremholde Sandheden klart og frimodigt og til at berigtige enhver Forvanskning af Skriften. Fordi Guds Ånd hvilede på ham, kunne han på en klar og eftertrykkelig Måde føre sine Tilhængere med sig gennem Profetierne ned til Tiden for Kristi første Komme og vise dem, at de Dele af Skriften, der henviste til hans Lidelse, Død og Opstandelse, var gået i Opfyldelse.

Joh 3,16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Mange glemmer, at der er en betingelse for frelse. TRO!

Denne tro er ikke en tro, som den der er omtalt i Matt 7,21-23.

Matt 7,21-23 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Denne form for tro er der meget af i dag, også inden for de kristne menigheder! Men bemærk hvad Jesus siger om denne tro.

Matt 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Apg 10,43 Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn."

Matt 1,21 Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."

Apg 4,12 Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved."

Apostlen siger: »Bekend derfor jeres synder for hverandre og bed for hverandre, for at I må blive helbredt.«

Dette skriftsted er blevet tolket til at gå til præsten efter syndsforladelse; men sådan skal det ikke anvendes.

Bekend dine synder for Gud, som er den eneste til at tilgive dem og jeres fejl for hinanden. Hvis du har forulempet din ven eller nabo skal du anerkende din fejl og det er hans pligt at tilgive dig uden videre. Da skal du søge Guds tilgivelse fordi den bror du har forulempet er Guds ejendom og sårer du ham, har du syndet mod hans Skaber og Forløser. Sagerne skal i det hele taget ikke bringes for præsten, men for den eneste sande mellemmand, vor store Ypperstepræst, »som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd,« og »som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder,« og er i stand til at rense alle pletter af synd.