Jesus er ikke kun jødernes frelser, men ønsker at frelser alle uanset, hvem de end er.

Om de er sorte, hvide, røde, eller gule har ingen betydning.

Om de er rige, fattige, højt uddannede eller ude af stand til at læse og skrive.

Alt dette har ingen betydning.

Det der derimod har betydning er om de i deres tro på Jesus, viser at de mener det alvorligt!

1Joh 2,3-6 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.

1Joh 5,1-3 Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og enhver, som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham; og deraf ved vi, at vi elsker Guds børn: at vi elsker Gud og handler efter hans bud. For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

Åb 14,6-7 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

Mark 16,15-16 Så sagde han til dem: "Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

Det var dette budskab Peter fremholdt for forsamlingen og det er det budskab der bør forkyndes i dag!

Peter begynder med konklusionen: Jesus er alles Herre.

Hermed er det væsentligste sagt: når han er alles Herre, er han også Herre for hedninger.

Herefter følger

* henvisningen til Johannes Døber

* til salvning af Jesus i hans dåb

* til Jesu undergerninger.

Det understreges

* at Gud var med Jesus

* at Peter - og andre - var vidner til Jesu jordiske virksomhed

* at Jesus døde og blev oprejst af Gud

* at Peter - og andre - spiste og drak sammen med dem

Opstandene Jesus

* at Jesus skal være dommer over levende og døde

* at profeterne har talt om Jesus

* at enhver - altså også hedninger - kan få syndsforladelse i Jesu navn.

Mark 1,35-39 Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de: "Alle leder efter dig." Men han sagde til dem: "Lad os gå andre steder hen, til landsbyerne heromkring, så jeg også kan prædike dér; det er derfor, jeg er draget ud." Så drog han rundt og prædikede i deres synagoger i hele Galilæa og uddrev dæmonerne.