Tal om de himmelske ting, Tal om Jesus, om hans skønhed og herlighed og om hans udødelige kærlighed til dig, og lad dit hjerte strømme over af kærlighed og taknemmelighed til ham, som døde for at frelse dig. Gør dig rede til at møde din Herre med fred. De, som er beredte, vil snart modtage en uvisnelig livets krone og skal for evigt bo i Guds rige med Kristus, med englene og med dem, der er blevet frelst ved Kristi dyrebare blod.

Nu er Peter ikke mere i tvivl, nu forstår Peter at det i Guds øjne ikke er forskel på jøder og hedninger. Jesu død på Golgatas kors var ikke kun for det jødiske folk, men for alle, også for hedningerne. Desværre må vi jo erkende at selv i dag, næsten 2000 år efter, er der stadig mange, ja endog hele kristne trossamfund, som stadig tror på.

At jødefolket er et specielt folkefærd.

At Jesus kun døde for jøder.

At Guds lov kun gælder for jøder.

At vi, ikke jøder, er anden klasses mennesker.

5Mos 10,17-18 For Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrernes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder.

1Sam 16,7 Men Herren sagde til Samuel: "Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet."

Peter fortalte om den tydelige fortolkning, disse ord fik, da han næsten i samme øjeblik blev tilkaldt til høvedsmanden for at belære ham om Kristi tro. Denne udsendelse viste, at der hos Gud ikke er personsanseelse, men at han modtager og godkender enhver, der frygter ham.

Peter fortalte om sin forbavselse, da han efter at have talt sandhedens ord i Kornelius hjem, var vidne til, at Helligånden blev udgydt over alle hans tilhørere, både jøder og hedninger. Det samme lys og den samme herlighed, som genspejledes på de omskårne jøder, lyste også fra de uomskårne hedningers ansigter. Dette var Guds påmindelse om, at Peter ikke måtte regne den ene for ringere end den anden, thi Kristi blod kan rense fra al urenhed.

Himmelens engle bliver sendt ud for at tjene dem, der skal arve frelsen. Vi ved ikke nu, hvem de er.

Det er endnu ikke åbenbaret, hvem der skal sejre og få del i de helliges arv i lyset; men Himmelens engle drager rundt vidt og bredt over hele jorden og søger at trøste de sørgende, at beskytte dem, der er i fare, og at vinde menneskers hjerter for Kristus. Ingen bliver forsømt eller forbigået. Hos Gud findes ingen personsanseelse, og Gud har lige stor omsorg for alle de sjæle, han har skabt.

Hos Gud er der ikke personsanseelse. De, der frygter ham og gør retfærdighed, er dyrebare i hans øjne; men han kræver, at hans folk skal vise deres troskab ved streng lydighed mod alle budene i den moralske lov, herunder også sabbatsbudet. Gud er nidkær for sin ære, og menneskene bør tage sig i agt, at de ikke fjerner en tøddel af den lov, som han talte med sin egen røst og skrev med sin egen finger på stentavlerne, og som han har erklæret for at være hellig, retfærdig og god. Rom 7,12.