Vi lever nu i den tid, hvor Guds domstol arbejder med at opdele hele jordens befolkning i to og kun to grupper!

 

# De der i deres liv, har vist, at de ønsker at tjene Herren.
# De der i deres liv, har vist, at de ønsker at følge verden og egne interesser.

Det er ALLE uden nogen form for undtagelse der skal frem i den undersøgende dom. Først de døde og derefter de levende.

Matt 25,31-33 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.

2Kor 5,10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Rom 2,6-11 Han vil gengælde enhver efter hans gerninger: Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv; og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde, først, og græker; herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde, først, og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen.

Job 34,11-12 Nej, han gengælder mennesket, hvad det har gjort, han lader manden få igen for sin færden. Gud handler bestemt ikke uretfærdigt, den Almægtige fordrejer ikke retten.

Præd 12,9-14 Ud over det var Prædikeren vís, altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede, han dannede mange ordsprog. Prædikeren stræbte efter at finde rammende ord og redeligt at skrive sande ord. De vises ord er som pigge, og som søm er de sat i tætte rækker, de er formet af én hyrde.  Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

Hvem er det der vil få Guds vrede at føle?